Tarieven

Tarieven en vergoeding

Zorg Duur Prijs
     
Orienterend telefonische kennismaking gratis
Vrijblijvende kennismaking 30 minuten € 25,-
Intake 60 minuten € 35,-
Individuele therapie 50 minuten € 72,-
Module ACT na Tegenslag
(10 bijeenkomsten) (2 tot 8 deelnemers)
60 minuten € 45,-
     
Schriftelijk verslag (op aanvraag) € 35,-
     

Ik ben lid van de NVPMT, aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). Daarnaast ben ik ook lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Leden van deze beroepsverenigingen hebben een door de overheid erkende opleiding gevolgd. Voor opname in deze beroepsverenigingen worden eisen gesteld aan opleiding, werkervaring, bij- en nascholing, intervisie en supervisie. Verschillende ziektekostenverzekeraars vergoeden behandelingen door een psychomotorisch therapeut vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijze, FVB en/of NFG)

 

Werken onder een DBC

Middels een soort verlengde armconstructie kan de (deel-)behandeling PMT na verwijzing door de hoofdbehandelaar onder diens diagnose behandeling combinatie (DBC) vallen. Dit kan alleen in de tweede lijn. Daarmee wordt de (deel-)behandeling PMT via de geopende DBC door de zorgverzekeraar vergoedt.

 

Zorgverzekeraars

Voor mensen die zonder verwijzing gebruik willen maken van PMT geldt het volgende. De meeste zorgverzekeraars hebben vergoedingen voor Psychomotorische Therapie in hun aanvullende pakket. PMT valt hierbij onder alternatieve geneeswijzen, subgroep Vaktherapie. Deze vergoeding varieert van een deel van het sessietarief tot een bepaald maximaal bedrag dat jaarlijks kan worden aangesproken. In je polis kunt je terugvinden wat voor jou geldt.

Als je op onderstaande link klikt, kun je kijken in hoeverre jouw zorgverzekeraar psychomotorische therapie vergoed. Neem van te voren altijd contact op met je zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat het vergoed wordt.

Vaktherapie