Privacy

Rinske's Trampoline Privacy

Privacy statement

Als eigenaar van Rinske’s Trampoline wil ik de privacy van mijn patiënten zo zorgvuldig mogelijk waarborgen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het vastleggen of verwerken van jouw gegevens, of om bewaren van informatie uit een vertrouwelijk gesprek met mij als therapeut. In dit privacy statement leg ik uit waarom ik bepaalde informatie verzamel, hoe ik jouw privacy bescherm, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden ik informatie aan jou of anderen verstrek.

Wet- en regelgeving

Rinske’s Trampoline verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met de privacywetgeving. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat ik jouw gegevens alleen verzamel voor een bepaald doel en dat ik de vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborg.

Doel van de verwerking

Rinske’s Trampoline gebruikt jouw gegevens om zorg aan jou te kunnen verlenen, en voor de afhandeling van administratie. In enkele specifieke gevallen ben ik wettelijk verplicht om jouw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer je informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij gebruik van je gegevens om je een reactie te kunnen geven.

Inzicht in je gegevens

Alleen Rinke’s Trampoline, als zijnde rechtstreeks betrokken bij jouw behandeling, heeft toegang tot jouw persoonlijke en medische gegevens. Ik ben wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die ik beroepshalve verneem (beroepsgeheim). Ik bewaar jouw medische gegevens gedurende 15 jaar. Wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg, bewaar ik je medische gegevens langer.

Soms geeft Rinske’s Trampoline derden de opdracht om jouw persoonsgegevens voor ons te verwerken voor mijn website, e-mailprogramma of eventueel toekomstig elektronisch patiëntendossier. Een dergelijke partij wordt een Verwerker genoemd. Jouw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Ik leg altijd contractueel vast dat de Verwerker de wettelijk verplichte organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt.

Beveiliging

Rinske’s Trampoline heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen.

Jouw rechten en plichten

Rinske’s Trampoline legt alles wat voor jou van belang is bij de zorgverlening vast in je dossier. Als je dat wilt, kun je je dossier inzien en/of hiervan een kopie krijgen. Als je vindt dat gegevens in je dossier feitelijk onjuist of onvolledig zijn, vraag mij dan om deze te corrigeren of aan te vullen. Je kunt ook te allen tijde bij mij een verzoek indienen om je dossier (of delen hiervan) te laten vernietigen.

Foto-, film- en geluidsopnamen

Het is bij Rinske’s Trampoline niet toegestaan om anderen te filmen, te fotograferen of geluid op te nemen zonder dat zij hier toestemming voor gegeven hebben. Het maken van een selfie is wel toegestaan. Voorwaarde is dat anderen (waaronder ikzelf) of hun gegevens niet in beeld komen (behalve met toestemming) en dat ik niet word gehinderd bij het uitvoeren van mijn werk. Wil je een gesprek met mij opnemen? Geeft dat dan even vooraf bij mij aan.

Social media

Natuurlijk mag je via social media laten weten wat je van Rinske’s Trampoline vindt. Pas wel op met wat je aan foto’s of filmpjes op social media zet. Als je je niet aan de afspraken rond privacy houdt, kun je strafbaar zijn.

Regels voor het maken van foto’s, film- en geluidsopnamen

Wil jij binnen de praktijk van Rinske’s Trampoline opnamen maken, dan gelden de volgende regels:

  • Neem de bovenstaande regels voor het maken van foto’s films en geluidsopnames in acht,
  • Vraag altijd vooraf toestemming aan de persoon die je wilt fotograferen of filmen. Vertel hier ook bij wat je met de foto of een film wilt doen.
  • Ga er respectvol mee om als iemand je na plaatsing van een foto of filmpje verzoekt om deze te verwijderen.
  • Wees je bewust van het karakter van sociale media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
  • Doe niets op social media wat jouzelf, andere patiënten of mijzelf kan schaden.

Website

Als je mijn website – www.rinskestrampoline.nl – bezoekt, worden sommige (statistische) gegevens automatisch permanent bewaard. Dit gebeurt anoniem. De gegevens zullen nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Rinske’s Trampoline zorgt te allen tijde voor een optimale beveiliging van opgeslagen gegevens.

Cookies

Rinske’s Trampoline maakt op de website gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op jouw computer worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals welke pagina’s je hebt gecheckt en bewaard. Rinske’s Trampoline kan jou zo bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn en je hoeft niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

Geen zin in cookies?

Jij kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan wordt. Je kunt je browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kun je kiezen welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.
Via je browser kun je cookies ook altijd weer van je computer verwijderen.

De website van Rinske’s Trampoline maakt gebruik van Analytics-cookies. Daarmee wordt informatie over het surfgedrag van grote aantallen bezoekers (en dus niet van individuen) geanonimiseerd. Deze gegevens worden verwerkt tot informatie die helpt om de website te verbeteren en te optimaliseren.

Vragen?

Heb je vragen en/of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rinske’s Trampoline? Neem dan vooral contact met me op.