Doelgroep

Rinske’s Trampoline richt zich specifiek op jongvolwassen (18-35 jaar) die een life-event hebben meegemaakt.

Life-event
Een levenservaring of gebeurtenis die een ijkpunt in de tijd vormt. Men spreekt over ‘voor’ en ‘na’ deze gebeurtenis. Het is vaak een gebeurtenis waarbij iemand zich geconfronteerd ziet met de vergankelijkheid van het leven. Bijvoorbeeld een medische diagnose of een ernstig ongeluk.

De focus ligt op jongvolwassenen, omdat zij zich in een levensfase bevinden waarin het leven aan grote veranderingen onderhevig is. In deze periode verwerf je autonomie en maak je keuzes die bepalend zijn voor je toekomst. Daarnaast is vergankelijkheid een onderwerp dat niet heel vanzelfsprekend is in deze levenfase.

Juist daarom is het voor deze doelgroep van belang om een sparringspartner te vinden na een life-event. Hiermee worden lastige thema’s bewerkbaar. Door bewust keuzes te maken, autonomie te hervinden en voor jezelf duidelijk te maken wat je drijfveren zijn kun je weer regie vinden in je leven. Ook, of juist zelfs, nadat je een tijd geleefd bent.

Bovenstaande thema’s blijven helaas maar al te vaak liggen. Binnen de medische zorg is hier vaak weinig aandacht voor, zeker nadat het medische traject afgelopen is. Jongvolwassen hebben op dat moment het gevoel dat ze hun “zorgtegoed” al hebben verbruikt, medisch maar ook binnen hun kring van vrienden en familie. Dit zou echter niet het geval hoeven zijn. Na zo een ingrijpende gebeurtenis is het juist belangrijk om tijd en ruimte te hebben om je leven weer op te bouwen zodat je niet bezwijkt onder de druk en verwachtingen van alledag.

 

Contra indicaties

  • Niet open staan om aan psychosociaal welzijn te werken
  • Schade-letsel procedures die het revalidatieproces in de weg kunnen staan
  • Een middelen afhankelijkheid (verslavingsproblematiek)
  • Het niet beheersen van de Nederlandse taal
  • Anti-sociale ontwikkeling waarbij geen enkele therapeutische hulpvraag aanwezig is
  • Persoonlijkheidsproblematiek die gedragsverandering in de weg staat, zoals sommige ernstige vormen van autisme
  • Acuut psychisch trauma
  • Acute psychose